Privacy

PRIVACY VERKLARING Water Kleurt
Water Kleurt gevestigd en kantoorhoudende te Bemmel (6681 VD) aan de Poeldrik 45, hierna te noemen “Water Kleurt” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Water Kleurt verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de A lgemene Verordening
Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Water Kleurt u over de
manier waarop Water Kleurt uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Water Kleurt worden aangeboden op www.haiverstappen.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
1. Persoonlijk
Water Kleurt gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Water
Kleurt past wat u op www.haiverstappen.nl ziet aan op uw interesses. Water Kleurt gebruikt
daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun
u hier meer lezen.
2. Doel
Water Kleurt verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van
www.haiverstappen.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de
verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Water Kleurt
gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. W ij
gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.
Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van
persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Water Kleurt.
3. Nieuwsbrieven
u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Water Kleurt heeft algemene en
persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Water Kleurt samen op basis van
uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de
nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Water Kleurt meer wilt
ontvangen, kunt u zich afmelden via www.haiverstappen.nl.
4. Klantbeoordeling
Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn
voor andere bezoekers en of Water Kleurt over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen.
In voorkomend geval houdt Water Kleurt bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews
staan ook in uw account.
5. Prijsvragen
A ls u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Water Kleurt om uw naam, adres en e-mailadres
om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op
reclameacties te meten.

Artikel 2 Doorgifte aan derden
1. Water Kleurt geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Water Kleurt voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde
doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Water Kleurt een overeenkomst heeft gesloten
waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw
persoonsgegevens;
b) Water Kleurt op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan
bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens
1. Water Kleurt maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende
technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat
onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of
de wijziging te voorkomen van de informatie die Water Kleurt ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
verstappen.hai@gmail.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. A ls
u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de
website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het
website.

Artikel 5 Cookies
1. Het is mogelijk dat Water Kleurt tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session
cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te
worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-
functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden
gewijzigd. Sommige functies op www.haiverstappen.nl werken mogelijk niet meer indien uw
computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Water Kleurt
1. Water Kleurt heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw
persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die
Water Kleurt verwerkt ten behoeve van www.haiverstappen.nl. Water Kleurt accepteert geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten
van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn
1. Water Kleurt bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste
bezoek aan www.haiverstappen.nl, tenzij Water Kleurt op grond van een wettelijke bepaling
verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
1. Water Kleurt behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke
aanpassing zal via www.haiverstappen.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te
maken van www.haiverstappen.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring.
Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.haiverstappen.nl in de gaten.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 12-06-2018.